Advies bij aankoop van een hond

puppyadvies1

Problemen voorkomen

Onderzoek heeft uitgemaakt dat mensen bij de aanschaf van een auto 1 à 2 weken wekken en wegen vooraleer ze hun keuze maken. Bij de aanschaf van een hond, die hopelijk meer dan 10 jaar vriend en huisgenoot wordt, besteden de meeste mensen minder dan 2u om hun keuze te maken. Dany vindt het dan ook geweldig als mensen, vooraleer ze overgaan tot de aankoop van een hond, hem advies vragen. Dany weet waar het kan mis gaan. Hij kan je advies geven i.v.m. beste raskeuze, beste fokker, beste puppy uit het nest, enz..

Een persoonlijke aanpak

Om mensen te kunnen adviseren heeft Dany veel informatie nodig. Zo wil hij in de eerste plaats meer weten over de samenstelling van het gezin, de huisvesting van de hond, de verwachtingen van de eigenaars, het al dan niet reeds ervaring hebben, de woon- en werkomstandigheden, enz... Daarom dat een persoonlijk gesprek met hem nodig is. Liefst in aanwezigheid van meerdere mensen van het gezin.

De selectie

De meeste mensen baseren hun keuze op het uitzicht van de hond. Ze 'zien' een bepaald ras graag en kennen meestal een hond van dit ras. Maar weten ze ook dat er nog meer dan 400 andere rassen zijn? En dat elk van die rassen hun eigen karakter en gedrag hebben? En dat niet elke hond van hetzelfde ras ook hetzelfde gedrag heeft? Weten ze dat gedrag ook heel sterk bepaald wordt door wat de puppy al dan niet meemaakt bij de fokker?

Welk ras past bij jouw familie?

Welke fokker past het best bij wat jij verwacht van de hond die je gaat aankopen?

Buiten het antwoorden van deze vragen zal Dany in deze consultatie ook uitleg geven over huisvesting, omgang en opvoeding van de toekomstige aankoop. Deze consultatie zal je niet alleen heel wat ongenoegen en miserie besparen maar veelal kan je door de juiste keuzen ook heel wat centen besparen.

Lees dit boek

Mensen die de aanschaf van een hond overwegen kunnen best eens het boek van zijn Amerikaanse vriend Dr. Ian Dunbar lezen. “Wat u moet weten, vooraleer een puppy te kopen”. Wij hebben het boek vertaald. U kan het boek gratis online lezen of u kan een exemplaar bestellen.