Lezersbrieven

Dany heeft meer dan 10 jaar een eigen rubriek gehad in het maandblad Woef.
Hij beantwoorde daar brieven van lezers.
Hieronder een aantal van zijn artikels.

Steeds meer tweeverdieners nemen, dikwijls tegen beter weten in, of iets anders? een hond, die ze dan grote delen van de dag alleen moeten laten. Mits een goeie aanpak lukt dat soms wel, maar vaak wordt de hond dan een bron van ergernis en problemen. Er kan verlatingsangst mee gemoeid zijn, maar onze gedragstherapeut is van oordeel dat die diagnose weliswaar soms te pas, maar ook vaak ten onpas wordt gesteld.

De symptonen : De gedragingen die aan verlatingsangst toegeschreven worden, zijn o.a.: • De hond blaft als hij alleen thuis is. • De hond knabbelt aan meubilair als de
bazen niet thuis zijn. • De hond gedraagt zich opgewonden, loopt.

Lees meer hierover in dit artikel.

Verlatingsangst200

Mensen die honden hebben, lopen vroeg of laat het risico om een hondengevecht mee te maken of hebben het reeds meegemaakt. Want.... niettegenstaande alle pogingen om honden te kweken die verdraagzaam zijn tegenover elkaar, en niettegenstaande een goede opvoeding en training, kan het toch gebeuren dat honden vechten. Je kan hier moeilijk van ‘gestoord gedrag’ spreken. Op zich is daar niets gestoords aan. Het gaat hier immers over honden, en honden .... die vechten.

Lees meer hierover in dit artikel.

Vechtendehonden200

Gelukkig is verhuizen voor de meeste mensen geen beslissing die ze plots nemen en waar ze s'morgens mee wakker worden om s'avonds te vertrekken.  Als je gaat verhuizen weet je dat meestal al een tijdje op voorhand en kan je voorbereidingen nemen.

Honden leven in een geurenwereld, mensen in een kleurenwereld.

De meeste mensen die naar een nieuw huis verhuizen, zijn geneigd om dat huis naar hun smaak in te richten.  Nadat het huis een grondige schoonmaakbeurt kreeg, wordt er veelal eerst nog behangen en geverfd en komen uiteindelijk de eigen meubels in het huis.

Lees meer hierover in dit artikel.

verhuizen200

Er zijn reeds veel boeken en artikels geschreven over intelligentie bij honden. De vraag of een hond slim is en hoe slim dan, houdt veel  mensen bezig. Er worden intelligentielijsten opgemaakt en er worden zelfs top-10's van de slimste hondenrassen opgesteld. Telkens weer ontmoet ik mensen die op zoek zijn naar de slimste hond. Zij hopen in intelligentie het geheim van een goede gezinshond te ontdekken. Niets is echter minder waar. De meeste honden met probleemgedrag die ik ontmoet zijn té slim. Het mankeert ze zeker en vast niet aan intelligentie. Integendeel.

Lees meer hierover in dit artikel.

Intelligentie200

Pagina 2 van 2